. Portál pohledávek

Bezplatná správa pohledávek

pro firmy a obce

jedinečný projekt bezplatné komplexní správy pohledávek firem a obcí,
kde náklady na vymáhání pohledávky nese zásadně dlužník, nikoli věřitel

ČÍM JE
JEDINEČNÁ?

je
bezplatná

je
komplexní

je
profesionální

je
efektivní

CO
ZAHRNUJE?

nastavení systému

prevenci a zajištění

audit dokumentace

komplexní vymáhání

KDO JI
REALIZUJE?

správce pohledávek

IT vývojáři a specialisté

advokátní kanceláře

exekutorské úřady

PŘÍNOS PRO
VĚŘITELE?

žádné zálohy ani platby

zpět 100 % pohledávky

náklady správy 0 Kč

daň. odpis a vratka

„Dlužník, který svůj dluh řádně
a včas neplní, je v prodlení”

§ 1968 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Pro zavření klikni zde

V éře rozvinuté demokracie, opřené o principy právního státu a volného trhu, je v naší společnosti kladen důraz na zodpovědnost jedinců, obchodních společností i obcí v otázce dodržování práva. Současně dochází k neustálým novelizacím či nahrazování současných zákonů a do společenské praxe vstoupil v roce 2014 také zcela nový Občanský zákoník.

Častou úpravou stávajících zákonů při jejich současně značném rozsahu se stává orientace nejen laika v tomto prostředí pro každého občana, společnost i obec stále složitější a nejištější.

Nehledě na to je aplikace zákonných norem směřujících k prosazení práv věřitelů, potažmo vymahatelnost práva jako takového, do značné míry limitována řadou závazných předpisů zaměřených jednostranně k ochraně práv dlužníků.

Fyzická osoba jako jednotlivec, ale i právnická osoba - společnost nebo obec nemohou bez odborné pomoci specialistů s vysokou právní a ekonomickou specializací, s jistotou se orientujících ve stále vyvíjejícím se právním prostředí naší společnosti, dostatečně účinně hájit a prosazovat svá práva garantovaná zákonem.

V současné době u nás přitom působí řada společností i právníků, kteří pomáhají dlužníkům využít všech zákonných prostředků, jak se splnění svých dobrovolně převzatých povinností, tj. zejména placení svých dluhů, vyhnout.

Na druhé straně ovšem existují i společnosti a týmy odborníků, které působí na straně věřitelů a zastupují je při prosazování jejich oprávněných nároků, které mají vůči svým dlužníkům, a tím napomáhají efektivitě práva prosazování myšlenky spravedlnosti ve smluvních i jiných právních vztazích.

Jsme na Vaší straně – jsme na straně věřitelů

Garant projektu


Advokátní kanceláře


Exekutorské úřady


Garant projektu

PONTO GROUP s.r.o.

Advokátní kanceláře

JUDr. Vladimír Gelbič

Exekutorské úřady

Mgr. Hynek Sekyrka

Aktuálně

Sestřičky nebudou potřebovat vysokoškolské vzdělání, rozhodli poslanci


Sestřičky nebudou potřebovat vysokoškolské vzdělání, rozhodli poslanci

Čtěte více >27. 4. 2017

Do finále ankety Zákon roku se probojovala ochrana byznysu i otevřená data


Do finále ankety Zákon roku se probojovala ochrana byznysu i otevřená data

Čtěte více >27. 4. 2017

Středočeští zastupitelé nechali Drábové krajský mandát navzdory dopisu od Chovance


Středočeští zastupitelé nechali Drábové krajský mandát navzdory dopisu od Chovance

Čtěte více >26. 4. 2017
Zdroj: pravniradce.ihned.cz/

Zákony na franšízing zapomněly, Evropský parlament to teď chce změnit


Zákony na franšízing zapomněly, Evropský parlament to teď chce změnit

Čtěte více >26. 4. 2017

Politické strany bojují s novými pravidly, která limitují cenu kampaní


Politické strany bojují s novými pravidly, která limitují cenu kampaní

Čtěte více >25. 4. 2017

Daňová správa prověřuje korunové dluhopisy, šetření je zapovězeno i premiérovi


Daňová správa prověřuje korunové dluhopisy, šetření je zapovězeno i premiérovi

Čtěte více >24. 4. 2017
Zdroj: pravniradce.ihned.cz/

Princip omezené důvěry v dopravě a trestní odpovědnost řidiče


V srpnu 2013 bylo zahájeno trestní stíhání stěžovatele pro přečin těžkého ublížení na…

Čtěte více >14. 11. 2016

Podmínky zápisu absolventa zahraniční právnické fakulty do seznamu koncipientů
Čtěte více >07. 11. 2016

Ústavní soud se vyjádřil k podmínkám procesního nástupnictví podle § 107a OSŘ


II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele…

Čtěte více >07. 11. 2016
Zdroj: www.elaw.cz/zpravy

KONTAKTY

+420 777 768 529

info@PortalPohledavek.cz

NAPIŠTE NÁM

* povinné položky

© 2016 Portál pohledávek