. Portál pohledávek

Bezplatná správa pohledávek

pro firmy a obce

jedinečný projekt bezplatné komplexní správy pohledávek firem a obcí,
kde náklady na vymáhání pohledávky nese zásadně dlužník, nikoli věřitel

ČÍM JE
JEDINEČNÁ?

je
bezplatná

je
komplexní

je
profesionální

je
efektivní

CO
ZAHRNUJE?

nastavení systému

prevenci a zajištění

audit dokumentace

komplexní vymáhání

KDO JI
REALIZUJE?

správce pohledávek

IT vývojáři a specialisté

advokátní kanceláře

exekutorské úřady

PŘÍNOS PRO
VĚŘITELE?

žádné zálohy ani platby

zpět 100 % pohledávky

náklady správy 0 Kč

daň. odpis a vratka

„Dlužník, který svůj dluh řádně
a včas neplní, je v prodlení”

§ 1968 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Pro zavření klikni zde

V éře rozvinuté demokracie, opřené o principy právního státu a volného trhu, je v naší společnosti kladen důraz na zodpovědnost jedinců, obchodních společností i obcí v otázce dodržování práva. Současně dochází k neustálým novelizacím či nahrazování současných zákonů a do společenské praxe vstoupil v roce 2014 také zcela nový Občanský zákoník.

Častou úpravou stávajících zákonů při jejich současně značném rozsahu se stává orientace nejen laika v tomto prostředí pro každého občana, společnost i obec stále složitější a nejištější.

Nehledě na to je aplikace zákonných norem směřujících k prosazení práv věřitelů, potažmo vymahatelnost práva jako takového, do značné míry limitována řadou závazných předpisů zaměřených jednostranně k ochraně práv dlužníků.

Fyzická osoba jako jednotlivec, ale i právnická osoba - společnost nebo obec nemohou bez odborné pomoci specialistů s vysokou právní a ekonomickou specializací, s jistotou se orientujících ve stále vyvíjejícím se právním prostředí naší společnosti, dostatečně účinně hájit a prosazovat svá práva garantovaná zákonem.

V současné době u nás přitom působí řada společností i právníků, kteří pomáhají dlužníkům využít všech zákonných prostředků, jak se splnění svých dobrovolně převzatých povinností, tj. zejména placení svých dluhů, vyhnout.

Na druhé straně ovšem existují i společnosti a týmy odborníků, které působí na straně věřitelů a zastupují je při prosazování jejich oprávněných nároků, které mají vůči svým dlužníkům, a tím napomáhají efektivitě práva prosazování myšlenky spravedlnosti ve smluvních i jiných právních vztazích.

Jsme na Vaší straně – jsme na straně věřitelů

Garant projektu


Advokátní kanceláře


Exekutorské úřady


Garant projektu

PONTO GROUP s.r.o.

Advokátní kanceláře

JUDr. Vladimír Gelbič

Exekutorské úřady

Mgr. Hynek Sekyrka

Aktuálně

Ceny Pro bono & CSR 2018 dostali právníci, kteří pomáhají nemocným dětem i matkám v nouzi


Ceny Pro bono & CSR 2018 dostali právníci, kteří pomáhají nemocným dětem i matkám v nouzi

Čtěte více >18. 10. 2018

Svěřenské fondy přišly o své tajemství. Banky jim přesto dál nevěří


Svěřenské fondy přišly o své tajemství. Banky jim přesto dál nevěří

Čtěte více >17. 10. 2018

Z insolvenčního zákona zřejmě zmizí hranice pro osobní bankrot


Z insolvenčního zákona zřejmě zmizí hranice pro osobní bankrot

Čtěte více >15. 10. 2018
Zdroj: pravniradce.ihned.cz/

Výrazné osobnosti se loučí se Senátem, končí Wagnerová nebo Bublan


Výrazné osobnosti se loučí se Senátem, končí Wagnerová nebo Bublan

Čtěte více >14. 10. 2018

V čele jediného tribunálu na světě, který se věnuje terorismu, stojí česká právnička Ivana Hrdličková


V čele jediného tribunálu na světě, který se věnuje terorismu, stojí česká právnička Ivana…

Čtěte více >11. 10. 2018

Nové možnosti vzít si volno a pečovat o nemocného blízkého zatím využilo přes 400 lidí


Nové možnosti vzít si volno a pečovat o nemocného blízkého zatím využilo přes 400 lidí

Čtěte více >10. 10. 2018
Zdroj: pravniradce.ihned.cz/

Obžalovaný je oprávněn znát právní náhled soudu na svůj status spolupracujícího obviněného


II. senát Ústavního soudu částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Krajského…

Čtěte více >29. 08. 2018

Ústavní soud odložil vykonatelnost rozsudku Nejvyššího soudu v tzv. kauze H-System


III. senát Ústavního soudu vodložil do rozhodnutí Ústavního soudu ve věci samé vykonatelnost…

Čtěte více >29. 08. 2018

V právním státě nelze jednotlivce nutit předkládat soudům nepravdivé či zavádějící údaje, byť mu to poradí advokát


II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) zrušil rozhodnutí obecných…

Čtěte více >29. 08. 2018
Zdroj: www.elaw.cz/zpravy

KONTAKTY

+420 777 768 529

info@PortalPohledavek.cz

NAPIŠTE NÁM

* povinné položky

© 2016 Portál pohledávek